Kõneedastusindeks (STI)

RASTI meetodiga sarnane, kuid terviklikum kõne mõistetavuse mõõtmise vorm, kus mõõdetakse kõiki oktaaviribasid sagedusvahemikus 125–8000 Hz.