Sumbumisnäitaja

Kiirus, millega helitase ruumis väheneb, mõõdetuna detsibellides sekundi kohta (dB/s).