Helineeldumisklassid

1. Neeldumisklass A 
2. Neeldumisklass B
3. Neeldumisklass C
4. Neeldumisklass D

 

5. Neeldumisklass E
6. Klassifitseerimata
7. Sagedus Hz
8. αp Praktiline neeldumistegur

Siin esitatud neeldumisdiagrammid kajastavad praktilist neeldumistegurit αp rahvusvahelise standardi EN ISO 11654 järgi.

Samas standardis on määratletud ka helineeldumise üksikväärtus αw ja helineeldumisklassid, mis on antud selles väljaandes tutvustatavatele toodetele.

Neeldumisklassid on tähistatud tähtedega A–E, kus neeldumisklassi A puhul on heli neeldumine kõige suurem. Iga konkreetse neeldumisklassi jaoks peab alati olema märgitud konkreetse süsteemi kogukõrgus (overall depth of system – o.d.s.).

Standard ASTM C 423 määratleb kaks üksikväärtust: müravähendustegur (Noise Reduction Coefficient – NRC) ja keskmine helineeldumine (Sound Absorption Average – SAA). 

Mõlemad väärtused arvutatakse sagedusvahemike (vastavalt 250–2000 Hz ja 200–2500 Hz) keskmisena.

 
Süsteemi kogusügavus (o.d.s.)

1. Ruumi pindala
2. Süsteemi kogusügavus (o.d.s.)
3. Helineeldur

Igat liiki helineeldumisväärtuste ja -kõverate juurde peab olema lisatud arv, mis näitab paigalduskõrgust (o.d.s.).

Helineeldumise arvnäitajad ilma vastava väärtuseta on ebapiisavad ja neid ei saa võrdlemiseks 

 

MÄRKUS


Ülevärvimise korral märgitud neeldumistegurid vähenevad ja tulekindlusomadused halvenevad.