Akustika projekteerimisel on kasulik, kui eri projektlahendusi ja meetmeid saab objektiivselt hinnata. Selleks on määratletud hulk mõõdetavaid ruumiakustika kirjeldajaid. Neid kirjeldajaid saab kasutada ruumiakustika spetsifikatsioonide koostamiseks ja eri meetmete mõju kontrollimiseks. Mõistagi oleks mugavam kasutada ainult üht kirjeldajat, mis toimiks kõigis ruumides. Ent kuulmine on mitmemõõtmeline nähtus, mistõttu on tarvis mitut kirjeldajat.