Avatud planeeringuga ruum on näide ruumikujundusest, kus peale järelkõla kestuse tuleks arvestada kirjeldajatega, mis lähtuvad ruumi geomeetrilisest kujust ja mis võivad anda akustikalahenduse loomiseks suuniseid. Avatud planeeringuga ruumi puhul on keskne küsimus see, kuidas akustiline planeering mõjutab ruumis heli edasikandumist ja seega akustilist mugavust.

Peamine akustilise segamise allikas avatud planeeringuga ruumis on tavaliselt kõne. Seepärast on tähtis, et inimesed, kes peavad omavahel suhtlema, istuksid üksteisele lähedal, samal ajal kui eri töörühmad oleksid piisavalt eraldatud, et nad üksteist ei segaks.

 

Avatud planeeringuga ruumi akustilisel planeerimisel tuleb arvesse võtta hulk tegureid, nagu näiteks:

  • töökohtade paigutus
  • neelava lae valik
  • sisustuselementide disain (mööbel, vahesirmid, seinaneeldurid)
  • vaiksed tööalad
  • põrandapind
  • töömeetodid ja tehniline abi
  • taustmüra
Selleks et üldse saavutada avatud planeeringuga ruumis vastuvõetavad akustilised olud, on kindlasti vajalik heli neelav lagi. Sellel lael peab olema suur neeldumistegur ja lagi tuleb paigaldada nii madalale tasandile kui võimalik, et akustiline efekt oleks parim.
The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance.
Jooniselt nähtub, et lagi langetab helitaset ja kasvatab kiirust, millega helitase kauguse suurenedes alaneb. Järelikult on väiksem ka see vastuvõetava taseme saavutamiseks vajalik töökohtadevaheline kaugus, mille korral kõne helitase ei sega ega juhi tähelepanu kõrvale.
 
Heli edasikandumise iseloomustus

 

Heli edasikandumise iseloomustamiseks on olemas kirjeldajad, mis näitavad, kui palju heli väheneb, kui kaugus suureneb kaks korda. Kirjeldaja DL2 , mida mõõdetakse detsibellides, näitab heli edasikandumise kõvera kallet. Teine kirjeldaja, mida märgitakse tähisega DLf ja mida samuti mõõdetakse detsibellides, näitab, kuidas helitase teataval kaugusel käitub võrreldes helitasemega samal kaugusel olevas vabas heliväljas, st väljas, kus ei ole peegeldavaid objekte. Kui suurendada DL2 väärtust ja vähendada samal ajal DLf-i väärtust, siis on kaugus kohani, kus helitase ei ole enam häiriv (kõrvalejuhtiv), väiksem.  

DL2

 

 


DLf

 

 

 Artikulatsiooniklass

Articulation Class

Peale selle, et heli neelav lagi langetab helitaset ja kiirendab kauguse suurenedes toimuvat helitaseme alanemist, parandab selline lagi ka vahesirmide ja muude sirmina toimivate sisustuselementide funktsionaalsust. Astet, mil määral lagi parandab sirmide toimet, iseloomustab artikulatsiooniklassi (AC) väärtus. AC väärtus määratakse standardi ASTM E 1110 (2001) järgi. Bürooruumi lae puhul peab AC väärtus olema vähemalt 180.