Konstruktiivsete kohtumiste korraldamiseks on oluline, et me kuuleksime üksteist selgelt; igaühel peaks olema võimalus koosoleku hõlpsasti jälgida ja osaleda vestlustes, esitlustes ja aruteludes. Samuti on oluline vältida koosoleku helide levimist teiste kontoris viibivate inimesteni.

Koosolekuruum on peaaegu alati varustatud suure hulga seadmetega, nagu heliprojektorid ja kõlarid telefoni- ja videokonverentside jaoks. Ruum koosneb sageli seintest, millest kaks on klaasist ja kolmandal on kohustuslik tahvel. Kõne põrkab kõikidelt nendelt kõvadelt pindatelt, luues kajasid, mis teevad kõne ebaselgeks.

Väljakutse

  • Takistada seinalt seinale levivat kaja.
  • Tagada kõne selgus.
  • Hoida ära heli sisenemine ja väljumine ruumist.
  • Madalsageduslike helide vältimine.

Lahendus

  • Kasutada parimat heliisolastiooni.
  • Kasutada helineelavat lage heade madalsageduslike helide neeldumisomadustega.
  • Lisada seina helineeldureid vähemalt ühele seinale.

Akustilised kaalutlused

Heliisolatsioon, kõne selgus ja madalsageduslikud helid (eriti kui videokonverentsi seadmed on paigaldatud). 

Toote soovitused

Parema tulemuse saavutamiseks soovitame kombineerida omavahel allpool olevaid lahendusi. Palun külastage tabelis toodud vastavat tootelehte, selgitamaks välja, milline on teile sobiv lahendus.

Lae lahendused Seina lahendused
Focus Akusto Wall A
Master Akusto Wall C
Combison