Valgustus

Siin selgitatakse tootelehtedel määratletud valgustusomadusi koos muude valgustamisega seotud faktidega.

 

Süsteemi võimsus

Süsteemi võimsus on summaarne kasutusvõimsus valgusti kohta, liites kokku LED mooduli ja LED ajami. Süsteemi võimsuse ühik on vatt (W).

Valgusallikas

Valgusallika võimsus määratakse eraldi. Võimsuse ühik on vatt (W).

Valgusvoog

Valgusvoog on valguse hulk, mis väljub valgustist pärast difuusori läbimist. Valgusvoo ühik on luumen (lm).

Valgusviljakus

Valgusviljakus on suurus, mis näitab  valgusti jõudlust. 
Valem: Valgusvoog lm / Süsteemi võimsus W = Viljakus lm/W.

Värvus-temperatuur

Värvustemperatuur on märgitud valgustustoodetele. Sisevalgustuste rakenduste korral on see enamasti 3000K ja 4000K. Nii 3000K kui ka 4000K on valge valgus, kuid 4000K on jahedam kui 3000K. 4000K on neutraalne valge valgus ja 3000K on soe valge valgus.

Valgusallika värvustemperatuuri ühik on kelvin (K).Värviesitus-indeks (CRI)

CRI on üldine näitaja, millisena paistavad looduslikud objekti värvid valgustamise korral konkreetse valgusallikaga. Üldiselt on enamiku sisevalgustuse rakenduste korral vajalik CRI Ra 70 või kõrgem.

Värviesitusindeksi ühik on Ra.


 

Värvuse tolerants

MacAdams on näitaja, mis näitab sorteerimise (koondamise) taset. LED dioodidel on värvustemperatuur loomulikult jaotunud, kuigi neid toodetakse sama spetsifikatsiooni kohaselt. Ühtlase süsteemi tagamiseks paljude  valgustite korral ei tohi LED dioodid liiga palju erineda. Seda aitab lahendada dioodide sorteerimine (koondamine).

MacAdams 1-3 on tavaliselt sobiv rakenduste jaoks, milles on kõrged nõuded võrdsele värvuse kvaliteedile.

MacAdams 3-5on tavaliselt sobiv üldise sisekeskkonna jaoks.

MacAdams 5-7 on peamiselt sobiv väliskeskkonna ja vähem nõudlike toodete jaoks. 

MacAdamsi ühik on SDCM (Standardne värviühtluse hälve).

Talitluskasutegur 

Talitluskasutegur (LOR) on valgusallikast väljastatava valguse protsent, mis jõuab valgustist välja. LED valgustitel on see 100%.

Valgusandmed/polaardiagramm

Valguse jaotumise kõver on üks polaardiagrammile kantud kõveratest. See näitab valgusti valguse intensiivsust cd/klm erinevates suundades vaatenurga funktsioonina ühel või mitmel tasandil. Pidev joon näitab valguse jaotumist perpendikulaarselt lambi pikitelje suhtes ja katkendlik joon näitab valguse jaotumist pikisuunas. Üles ja alla suunad näitavad otsest või kaudset valguse väljumist  valgustist. Valguse väljastamisandmeid võib kasutada ka valgustuse planeerimiseks tarkvaras (nt Dialux). 

Näide ebasümmeetrilisest valguse jaotumise kõverast.

Näide sümmeetrilisest valguse jaotumise kõverast.

Näide hajusast valguse jaotumist kõverast.

Eeldatav eluiga

LED moodulite tähis on L70, L80 või L90. L väärtus näitab valguse väljastamist väärtuse protsendina, mida võib eeldada ettenähtud tähtajani jõudmisel, kombinatsioonis eeldatava kasutuse või põlemisega.

Näide: L90 >100000h = 90% valgusest võrreldes algväärtusega 100000 tunni põlemisaja pärast.

LUKS

Luks on valguse mõõtühik, mille korral arvestatakse pindala. Teiste sõnadega öeldes, valguse intensiivsus.

Me kasutame lukse valguse väljundhulga mõõtmiseks teatud piirkonnas, kus üks luks võrdub ühe luumeniga ruutmeetri kohta. Luks on hea mõõtühik valguskiire heleduse kindlaksmääramiseks. Kui valguse väljundhulk koondub väiksemale alale, näeme me seda väga heledana. Kui valguse väljundhulk jaotub suuremale alale, näeme me seda väga nõrgana.

Valguse mõõtühik on luks (lx). 

Sisselekkekaitse (IP)

Valgustusseadmed on varustatud IP koodiga. IP tähis koosneb kahekohalisest koodist, mis näitab kaitsetaset tahkete objektide, niiskuse ja vee eest. Allpool olevas tabelis on toodud vastavad IP koodid.

Normaalne siseruumide IP kaitsetase kontorites ja koolides on IP20.

Elektriseadmeid tootvas tööstuses on kasutusel järgmised IEC kaitseklassid, et eristada seadmete kaitsemaanduse ühenduse nõudeid. Allpool olevas tabelis on toodud vastavad seadmete klassid.

Klass I

Elektripaigaldised, milles raam on ühendatud maaga eraldi klemmi abil.

Klass II

Klassi II kuuluvad topeltisolatsiooniga elektriseadmed, mis on konstrueeritud nii, et need ei vaja kaitsemaandusühendust.

Põhinõudena ei tohi ükski rike põhjustada ohtlikku pinget, mis võiks põhjustada elektrilöögi, ning see saavutatakse ilma maandatud metallkorpust kasutamata. Selleks kasutatakse tavaliselt vähemalt osaliselt kaht isolatsioonimaterjali kihti, mis ümbritsevad voolu all olevaid osi, või tugevdatud isolatsiooni.

Klass III

Klassi III valgusti on valgusti, mille korral tagab elektrilöögikaitse eriti madala kaitsepingega (SELV) varustus ja milles ei teki SELV pingest kõrgemat pinget.

Valgusti CE-kinnitus

Selleks, et valgustit saaks turustada EL/EMÜ piirkonnas, peab sellel olema CE-märgis. Kohustuslik CE-märgis näitab, et toode vastab CE direktiivi nõuetele.