Jätkusuutlikkus on enamat kui sõna – ühine jõupingutus inimeste ja planeedi kaitsmiseks, milleks on vaja ausat pühendumust ja siirast hoolt. Aga seda ei võeta alati nii. Kui jätkusuutlikkust kasutatakse turundamiseks, eksitamiseks või oluliste faktide varjamiseks, kaotab see usaldusväärsuse. Ja see, mis peaks olema meie praeguse aja kõige tähtsam pingutus, muutub vaid jõuetuks seisukohavõtuks, mis toob rohkem kahju kui kasu.
 

Ecophon tugineb parematele põhimõtetele, materjalidele ja läbipaistvusele, et usaldusväärne jätkusuutlikkus meie tööstusharusse tagasi tuua. Me usume, et tõeliselt jätkusuutlikul lähenemisel pole midagi varjata. Et kõrgeimate ideaalide poole püüdlemine on loomulik osa inimestele sügava mõju avaldamisest – "A sound effect on people". Ja kui soovime, et jätkusuutlikkus oleks tähendusrikas, peab see algama ausast lähenemisest, kõrgetest ambitsioonidest ja parimatest kavatsusest.

Sellelt lehelt ning siin kirjeldatud tegevustest ja meie võetud kohustustest näete, kui kaugele oleme praeguseks jõudnud. Aga meil on veel teha palju rohkem, lisaks oleme välja toonud paljud eesmärgid, mida soovime täita lähi- ja mitte nii kauges tulevikus. Kutsume teid avastama, võrdlema, hindama ja isegi kahtluse alla seadma – sest jätkusuutlik tulevik vajab meid kõiki, et me kõik koos tugineksime paremale.

 

Meie töö jätkusuutlikkusega


Ecophon kasutab jätkusuutlikku lähenemist oma tegevustes ja tarneahelas nii suurel määral, kui see on võimalik. Siin on välja toodud mõni meie püüdlustest ja eesmärkidest – neid tuleb juurdegi ning siis edastame need teile võimalikult kiiresti ja võimalikult terviklikuna.

 

Sihiks on nullheitmed


Meie ettevõtte peamine jätkusuutlikkusega seotud eesmärk on 2050. aastaks mitte eraldada rohkem süsinikku, kui suudame kõrvaldada. Oleme õigel teel ning meil on hulgaliselt avalikult välja öeldud ja iseseisvalt kinnitatud eesmärke, mis meie progressi teel mõõdavad, mõni neist on välja toodud allpool.

 • Oleme lubanud seada sihiks eraldada 2030. aastal 2017. aastaga võrreldes 33% vähem heitgaase.*
 • Kõik Põhjamaade tootmisüksused töötavad alates aastast 2018 100% ulatuses päritolutunnistusega taastuvelektril.
 • Oleme lubanud vähendada oma heitkoguseid kõikides tegevustes igal võimalikul viisil, enne kui kasutame süsinikukrediiti ülejäänud heitkoguste kompenseerimiseks.

* 1. ja 2. valdkonna eesmärk 2030. aastaks: 33%-ne langus (võrdlus aastaga 2017)
3. valdkonna eesmärk 2030. aastaks: 17%-ne langus (võrdlus aastaga 2017)

Ausus peitub üksikasjades


Ecophon on teinud täielikust läbipaistvusest meie jätkusuutlike tegevuste nurgakivi. Praegune käitumine tööstusharus ei vasta sisuka jätkusuutlikkuse tingimustele, selle asemel lastakse käiku rohepesu, eksitavad arvud ja tühjad meetmed, väited või lubadused. Üritame seada eeskuju ning muuta meie tööstusharu jätkusuutlikkuse standardeid ja ootusi.

 • Anname keskkonnadeklaratsioone (EPD-sid) üksikutele toodetele, mitte tootesarjadele, ja niisugune peakski olema praegune lähenemine meie tööstusharus. Meie lähenemine jätab vähem võimalusi ebasoodsate üksikute tootenumbrite rohepesuks, et saavutada tootesarjas paremad üldised näitajad.
 • 2025. aastaks on 89%-l müüdud toodetest oma tootepõhine EPD.
 • Meie EPD-d hõlmavad kõiki andmeid toote olelusringi hindamisest, mitte ainult seda osa, mis näeb kõige parem välja, mis on meie valdkonnas levinud taktika.
 • Meie toodete tervisedeklaratsioon ehk Health Product Declaration (HPD) on kolmanda osapoole kinnitatud dokument, mis hõlmab toote keemiliste ainete täielikku kontrolli alates 0,01%-st. Aineid võrreldakse prioriteetide loendiga ja tulemused on avalikult kättesaadavad.
 • Meie tooted on kinnitatud Eurofinsi serdiga Indoor Air Comfort, mis on kogum kõikidest kõige rangematest siseõhu kvaliteedi väärtustest ja märgistest. Tõendamisprotsess hõlmab tehase korrapäraseid ülevaatusi ja toodete sagedasi kontrolle – selle abil veendutakse, kas kõik partiid vastavad samale standardile.
 • 2025. aastaks peaks 85% meie tootevalikust olema kaetud nii HPD-ga kui ka Eurofinsi serdiga Indoor Air Comfort Gold – kahe serdiga, mis on kooskõlas rohehoone nõuetega.
 • Peame kinni ainult õigetest ja täielikest jätkusuutlikkuse tingimustest ning kasutame infoedastuses vaid õigeid ja täielikke väiteid ning vaidlustame avalikult nende väära või eksitava kasutuse.
 • Kõiki meie jätkusuutliku käitumisega seotud väiteid toetavad arvud, mis on kõigile kergesti ligipääsetavad ja sõltumatult tõendatavad.

Interested to learn more about what to expect of a good EPD? Click to read our article with 5 recommendations that will help you asses the quality of the EPD.

Kasutame vähemat, et teha oodatust rohkemat


Usume tõelisse ringmajanduslikku mudelisse ja teeme tööd selle suunas, et vähendada uue toorainete kasutamist ja igapäevast jäätmete hulka ning vältida prügilaid võimaluse korral täielikult, rakendades nende asemel korduskasutust ja ringlussevõttu. Ecophon circularity on kestvalt arenev programm ja lisame veebi pidevalt uusi võimalusi.

 • Meie toodetes kasutatav klaasvill on valmistatud vähemalt 70% ulatusest ringlusse võetud ümber töötatud tarbeklaasist. 
 • Oleme 2025. aastaks rohkemate klientide ja turgude jaoks kasutusele võtnud ringlussevõtu teenuse SoundCircularity™, mille eesmärk on tagasi võtta 800 tonni laeplaate, mis muidu lõpetaksid prügilates.
 • Meie eesmärk on 2025. aastaks kasutada pehmetes toodetes keskmiselt 55% ulatuses ringlusse võetud materjale.
 • Meie eesmärk on 2025. aastaks kasutada plastpakendites vähemalt 30% ulatuses ringlusse võetud materjale.
 • Eesmärk on 2025. aastaks 2010. aastaga võrreldes 50% vähem taastumatuid jäätmeid toodetud ühiku kohta.

Eesmärgipärane innovatsioon


Tõelise jätkusuutlikkuse liikumist juhib innovatsioon. Ecophonis on see meie praeguste toodete ja tegevuste jalajälje piiramiseks lahenduste otsimise võtmeks. Aga see on oluline ka uute ja radikaalsemate täiustamisviiside, näiteks uute materjalide, protsesside ja partnerluste leidmiseks. Mõlemad on samavõrra olulised nullheitmetega maailma saavutamiseks 2050. aastaks. 

 • Meie eesmärk on 2025. aastaks kasutusele võtta tootearendus, mis on täielikult keskendunud jätkusuutlikele tehnoloogiatele ja protsessidele.
 • Meie loodussäästliku kavandamise ja innovatsiooni põhimõtted arendustegevuses sisaldavad jätkusuutlikkuse tulemuskaarte ja arvutusprogramme.
 • Koos toorainete tarnijatega oleme juba paika pannud ühise uuenduse, et arendada niisuguseid jätkusuutlikke materjale nagu liim, katteriided, värv jms. Meie eesmärk on vähendada 2025. aastal 2019. aasta tasemetega võrreldes olemasoleva tootevaliku süsiniku jalajälge keskmiselt 10% võrra.
 • Pakume digitaalseid vahendeid, et aidata klientidel vähendada paigaldamisel tekkivaid jäätmeid, simuleerida süsiniku mõju ja toetada ringmajanduslikke teenuseid.
 • Kinnitatud innovatsioonialased eesmärgid hõlmavad CO2 säästmislahendust, mis vähendab suurte projektide heitgaaside hulka 2025. aastaks vähemalt 20% võrra.
 • Eesmärk on 2025. aastaks oma tootmisüksustes täielikult loobuda fossiilkütustest.
 • Eesmärk on 2025. aastaks 2010. aastaga võrreldes 80% vähem veeheidet toodetud ühiku kohta.

Green Building scorecards

Tänu ainulaadsetele omadustele ning ulatuslikule ja läbipaistvale dokumentatsioonile on Ecophoni lahendused optimaalne valik roheliste hoonete lagede jaoks. Meie tooted aitavad mitmel viisil kaasa edukale sertifitseerimisele. Kõik rohelise hoone hindamist toetavad dokumendid on hõlpsasti saadaval meie allalaadimiskeskuses.

 

Allalaadimiskeskus


Täielik läbipaistvus on meie peamine lubadus ja seepärast teeme ligipääsetavaks dokumendid, mis meie väiteid toetavad. Paljud meie tegevused, hindamised ja serdid on saadaval allalaadimiskeskuses.

 

Olge kursis


Kas teile pakuvad huvi jätkusuutlikkus, tööstusharu uudised või Ecophoni arengud? Registreeruge tasuta jätkusuutlikkusealasele veebiseminarile, tellige meie uudiskiri või tehke mõlemat alloleva vormi kaudu.

Ecophon kaitseb teie isikuandmeid: Lisateave isikuandmete käsitlemise kohta