Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Hea akustiline mõju inimestele tähendab seda, et teeme oma tööga iga päev midagi head ja hoolivat nende kogukondade heaks, keda teenindame.

Hea mõju edendaja kõikjal maailmas

Ecophonis oleme uhked selle üle, et arendame välja lahendusi, mis teevad inimeste elu paremaks, töötagu ja suhelgu nad kus tahes. Meil on kindlad väärtused ning eesmärk teha käituda parimal võimalikul viisil kõigi sidusrühmade ja partneritega. Ecophon koos kontserniga Saint-Gobain on üks ÜRO algatusele Global Compact allakirjutanuid, mis rõhutab meie pühendumust kestlikule ja eetilisele äritegevusele.

Tervis ja ohutus kõigile

Tervis ja ohutus on meie kontserni kultuuri tugitalad, sest soovime kaitsta kõiki töötajaid, kliente ja teisi partnereid. Saint-Gobaini keskkonna-, tööstushügieeni, tervise ja ohutuse (EHS) harta kirjeldab meie reegleid ja protseduure riskide tuvastamiseks, vähendamiseks ja haldamiseks. Meie eesmärk on luua ja hoida tervise- ja ohutuspõhimõtteid ühe selge sihiga: mitte ühtki tööga seotud haigust ega õnnetust.

Äritegevus, mille üle saame uhked olla

Kõik Ecophoni ja Saint-Gobaini kontserni töötajad järgivad ranget eetilise käitumise koodeksit, mis tagab ausa ja vastutustundliku äritava. Meil on hea meel teha koostööd nendega, kes jagavad meie keskkondlikke, ühiskondlikke ja sotsiaalseid kohustusi tagada inimõiguste austamine, nõudliku vastavusprogrammi ning vastutustundliku ostupoliitika rakendamine.

Hoolime kogukonnast

Oleme võtnud eesmärgiks tagada kõigile inimestele – asukohast olenemata – parem keskkond õppimiseks, paranemiseks ja töötamiseks. Toetame aktiivselt kohalikke kogukondi, mida teenindame ning kus me töötame ja elame. Meie tiimid toetavad kogu maailmas koole ja haiglaid akustikatoodetega, et parandada õppimis-, paranemis- ja elukeskkonda. Samuti osaleme Saint-Gobaini kontserni paljudes algatustes kohalike kogukondade toetamiseks.

 

Kõik dokumendid ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta on alla laetavad meie allalaadimiskeskusest.