Läbipaistvus igas etapis

Maksimaalse läbipaistvuse huvides oleme huvitatud oma toodete ja protsesside firmavälisest sertifitseerimisest.

Aitame teil teha parema valiku

Meie Ecophonis usume, et kliendid tahavad olla kindlad, et nende valitud akustiline lahendus on ohutu nii inimestele kui ka keskkonnale. Seepärast otsustasime teha koostööd mitme välise sertifitseerimisasutusega, et saada erapooletud kinnitused, mis lihtsustavad teie valikut.

 

Algusest peale ohutu

Teeme oma tarnijatega tihedat koostööd ning valime hoolikalt toormaterjale, et tagada kõigi oma toodete vastavus Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) REACH-määrusele. Meie neeldurid on valmistatud mineraalvillaga, millel on Euroopa mineraalvillatoodete sertifitseerimisnõukogu (EUCEB) sertifikaat, mis näitab maksimaalset kvaliteeti ja ohutust. Oleme teinud veelgi enam: osal meie toodetest on kolmanda osapoole kinnitusega tervisetoote deklaratsioon.

Garanteeritult vähesed heitmed

Ecophoni lahendused on välja töötatud nii, et need vastaksid kõige rangematele siseõhuheitmete nõuetele. See on üks oluline viis, kuidas saame tagada maksimaalse mugavuse ja ohutuse, järgides samas roheehituse sertifitseerimisskeeme. Enamik meie tooteid on registreeritud Eurofinsi tootetestimise labori siseõhu mugavuse sertifitseerimisprogrammis. Nad üksnes ei kinnita, et meie tooted vastavad kõige rangematele heitmenõuetele, vaid kontrollivad regulaarselt meie tehaseid, veendumaks, et iga partii vastab samale standardile.


Keskkonnatoote deklaratsioon igale tootegrupile 

Oma toodete keskkonnajalajälje hindamine, mõistmine ja sellega tegelemine on sama oluline kui kõik muu, mida me Ecophonis teeme. Toote jalajälje saame elutsükli hindamistest, mida teeme asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid järgides. Hindame iga tootegruppi eraldi, et andmed oleksid võimalikult representatiivsed ja täpsed. Praeguseks on meil 19 kolmanda osapoole kontrollitud ning avalikkusele kättesaadavat keskkonnatoote deklaratsiooni, mis on meie valdkonnas kõige rohkem — ning veel üks viis, kuidas täidame oma lubadust olla keskkonna aspektist läbipaistvad kõiges, mida teeme.

 

Kõik meie sertifikaadid ja deklaratsioonid leiate meie allalaadimiskeskusest.