Kestlik innovatsioon

Kestlikkus on Ecophoni teadus- ja arendustiimide (R&D) jaoks esmane, mida tuleviku siseruumi akustilisi lahendusi välja töötades silmas pidada.

Alustame kestlikkusega

Innovatsioon on Ecophoni kontserni põhiväärtus ning kestlikkus on selle mootor. Töötame pidevalt selle nimel, et leida uusi ja paremaid viise inimeste elu akustiliselt paremaks teha, ning kestlikkusel on selles mõistagi suur osa. See mõjutab seda, kuidas valime plaanitavaid arendusprojekte, näiteks seame esikohale need, mille siht on vähendada meie lahenduste süsinikujalajälge. Kestlikkuse kriteerium aitab meid ka komponentide valikul, samuti tarnijate ja partnerite valimisel.

Tähelepanu tõmbav innovatsioon

Üheksandat aastat järjest on Clarivate Analytics nimetanud Saint-Gobaini kontserni, kuhu Ecophon kuulub, üheks Derwenti 100 parimast globaalsest innovaatorist (Derwent Top 100 Global Innovators).  Auhind tunnustab meie tiimide asjatundlikkust ja pühendumist eesmärgile pakkuda meie klientidele uusi ja spetsiaalseid lahendusi suurematele ühiskondlikele probleemidele, sh kestlikkus.

Koostegemise mitmekordistav jõud

Saint-Gobaini kontserni sees on Ecophon võtnud aktiivse rolli teadus- ja arendusprogrammis „Meie CO2 jalajälje vähendamine,“ mis loob sünergiat kontserni teadus- ja arendustiimide vahel. Programmil on kolm põhikomponenti: heade tavade ja vähese süsinikuheitmega tehnoloogiate ülevõtmise edendamine; uute süsinikuväheste tehnoloogiate uurimine ja nende kohta info jagamine ning nende uute tehnoloogiate kiireks ja tõhusaks valdamiseks vajalike tehniliste oskuste arendamine.