Kasutame vähemat, et teha enamat

Meie ringmajanduslik ärimudel tähendab, et kasutame uut toorainet vähem ja ratsionaalsemalt.

Taaskasutame, et vähendada tarbimist

Suurem osa meie akustiliste neeldurite klaasvillast on valmistatud ümbertöödeldud klaasist, mistõttu klaasvilla tarbijajärgselt taastöödeldud materjali sisaldus on vähemalt 34%. Teeme tihedat koostööd oma tarnijatega, et meie Connect liistudes oleks suurem kogus ümbertöödeldud terast. Meie papp-pakendid sisaldavad ümbertöödeldud materjali minimaalselt 30%. 

Täielik ümbertöödeldavus

Meie laeplaadid on täielikult ümbertöödeldavad. Praegu teeme oma partneritega tihedat koostööd, et meie laeplaatidest saaks uusi ehitusmaterjale ning võimalik, et isegi uusi laeplaate. Meie liistud on valmistatud terasest ning neid on lihtne kohalikult ümber töödelda. Ka meie peamine pakkematerjal on täielikult ümbertöödeldav.

Sulgeme ahela

SoundCircularityTM on Ecophoni programm, mis koondab kõik projektid, mis üheskoos moodustavadki tõelise ringmajandusliku ärimudeli. Hiljuti kasutusele võetud ringlussevõtu teenus SoundCircularityTM on osa sellest, aidates meie klientidel vähendada oma keskkonnajalajälge sellega, et Ecophoni laeplaadid saab nende tööea lõppedes ümbertöötlemisse viia. Teenus on praegu saadaval mõnel pilootturul ning laiendame seda järk-järgult kõigile turgudele.

 

Täielikud andmed meie toodetes sisalduva ümbertöödeldud materjali kohta ja ringlusvõimaluste kohta leiate meie allalaadimiskeskusest.