... / Akustilised lahendused / Kontor / Meeskonnatöö

Meeskonnatöö

Kontoritöötajad tegelevad sageli projektide ja meeskonnale määratud ülesannetega. Selleks et edu saavutada, peab tiim omavahel teadmisi vahetama ning koosolekuid, arutelusid ja töösessioone pidama. Eelistatult tehakse seda teistest eraldatud ruumis, kuid sageli toimub see poolavatud või täiesti avatud ruumis, ümbritsetuna teistest töötajatest.

Ülesanne: 

Projektimeeskonna ruumis on tähtis takistada seinalt seinale levivat kaja ja lihtsustada suhtlemist (kõne peab olema selge). Samuti peab ruumil olema korralik heliisolatsioon, et vältida heli tungimist ruumi ja imbumist ruumist välja.

Poolavatud või avatud ruumis on tarvis hoida ära heli levimine, ennetada helitaseme hüppelist tõusu ning vältida seda, et inimesed peavad oma häält tõstma. Kõne peab rühma liikmete suhtlusraadiuses olema selge, nii et nad saaksid normaalselt rääkida.

Lahendus: 

Projektimeeskonna ruum vajab heliisolatsiooni, madalatel sagedustel heade helineeldumisomadustega lage ning summutavat seinakatet.

Poolavatud või avatud ruumis on vaja kõne sagedustel heade  helineeldumisomadustega lage ning heli summutavaid vahesirme, kui võidakse häirida kõrval paiknevates ruumiosades töötavaid inimesi.

Akustilised kaalutlused:

Kõne selgus, heli levimine ja helitase

 

Tootesoovitused:

Võta ühendust

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     

Brošüür

Loe lisa meie brošüürist akustilistest lahendustest kontorisse.

Lae alla

Võta ühendust

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>