Esileht / Ecophonist / Avatavus

Avatavus - kuidas paigaldada ja avada Ecophoni laesüsteeme

 

 

Siit saad lugeda lisa Ecophoni laesüsteemide paigaldus- ja avamisvõimalusest ning millega arvestada enne paigaldust.

Lehe lõpust leiad tabeli, kus on kajastatud Ecophoni toodete minimaalne paigalduskõrgus ja minimaalne avamise kõrgus.

 
       

Planeeri lagi maksimaalselt avatavaks

Ecophoni tootevalikust leiab täielikult avatavaid laesüsteeme (ka peidetud liistusüsteemi puhul). Individuaalsete plaatide avatavust võivad takistada:

  • kaablid;
  • venilatsioonisüsteem;
  • valgustid.

Seetõttu tuleks lae paigutust hoolikalt planeerida ning jälgida paigaldamisel planeeritut. Kui vajate paigalduseks ligipääsu, soovitame kasutada Connect T15/T24 vaheliiste, mida saab avada isegi lae keskelt.

Arvesta, kui sageli on juurdepääs vajalik

Mõnel juhul on sagedane ligipääs lae tühimikku vajalik. Sellisel juhul soovitame kasutada:

  • hingedega laepaneele (Ecophon Access). Süsteem pakub täielikku avatavust takistavate profiilideta.
  • hooldusluuke (Connect hooldusluuk). Hooldusluuk paigaldatakse laes kohta, kuhu sagedane ligipääs on vajalik.

Kuidas mõõta laepaneeli taga olevat tühimikku

Ripplae taga olevat tühimikku mõõdetakse minimaalse paigalduskõrgusena Δ  (o.d.s.) ja minimaalse avamise kõrgusena δ (m.d.d.). Ecophoni laesüsteemide täpsed väärtused leiad all olevast tabelist. 

       
Accessibility, vertical dimensions, illustration for overall depth of system, M01
 

Δ

Minimaalne paigalduskõrgusmõõdetakse olemasoleva lae alumisest pinnast kuni ripplae alumise pinnani.

  δ

Minimaalne avamise kõrgus: on vajalik individuaalsete plaatide paigalduseks ja avamiseks. Mõõdetakse ripplae alumisest pinnast.

       

Δ o.d.s. mõõdetakse m.d.d. väärtuse empiirilisel hindamisel. Praktikas tähendab see seda, et mõõtmistulemused võivad veidi erineda sõltudes paigaldaja kogemusest ja oskustest.

 

MÄRKUS

- Plaatide puhtana hoidmiseks tuleks kasutada avamisel ja hooldustöödel puhtaid puuvillaseid kindaid.
- Väldi plaatide asetamist ripplae taga olevasse tühimikku (võimalik kahjustuste tekkimine teravate profiiliservade jms tõttu).

 

Ecophoni laesüsteemide avatavus  

Avatavus Laesüsteem Minimaalne süsteemi paigalduskõrgus Δ (mm) Minimaalne avamise kõrgus δ (mm)

Lihtsalt ja täielikult avatav 

Access A 120 80
Access C 130 90
Master Matrix 255 105-180
Lihtsalt avatav Focus A 50-100 120-130
Focus Dg 65-115 30
Focus Ds 105 30
Focus E 60-110 120-160
Focus Lp 120 20
Master A 50-100 170-200
Master Ds 95-140 50
Master E 60-110 170
Gedina A 50-100 120-130
Gedina E 60-110 120-130
Advantage A 50-100 100-130
Advantage E 60-110 90-120
Sombra A 50-100 130-170
Sombra Ds 105 30
Hygiene Clinic A 50-100 120
Hygiene Clinic E 60-110 90
Hygiene Labotec Ds 105 30
Avatav Focus A XL  40-100  65-100
Focus Dg XL ja 1200x1200  65 30-55 
Focus Ds XL ja 1200x1200 55-105   30-50
Focus E XL 50-110  75-110 
Combison Uno A 50-100  200 
Combison Uno Ds 105  40 
Combison Duo A 80-100  220 
Combison Duo E 90-110  230 
Hygiene Meditec A 50-100  100-150 
Hygiene Meditec E 60-110  110-160 
Hygiene Foodtec A 50-100  150-170 
Hygiene Protec A 50-100  150 
Hygiene Performance A 50-100  150-170 
Hygiene Advance A 50-100  150-170 
Hygiene LabotecAir A  50-100 150-170 
Super G 150-200  200-250 
Industry Modus 50-100  150-250 
SLCOMF Ceiling A 140  170-230 
Master Rigid A 100  120-170 
Master Ridig E 110  120-170 
Master Rigid Dp 115  20 
Solo 120-500 
Mitteavatav Focus B 23
Focus C 23
Focus F 20 
Focus SQ 23 
Focus Flexifrom
Focus Fixiform
Focus Frieze 110-160 
Access Friexe
Master B 43 
Master C 43 
Master F 40 
Master SQ 23 
Super G B 43 
Super G Plus 42-305 
Industry Ambit 40 
 

 

 

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979