#IAQ

Paranda akustikat ja siseõhu kvaliteeti Ecophoniga

Trend on selge - sisekeskkonnale pööratakse rohkem tähelepanu; suurenenud on nõudlus rohelise ehituse sertifitseerimismärgiste ja madalamate hetimetega toodete järele.

Sisekeskkonna kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid:

  • siseõhu kvaliteet;
  • akustika;
  • soojusmugavus;
  • valgustuse kvaliteet.

Ecophoni tähtsamaks tegevuseks on erinevate akustiliste lahenduste välja töötamine. Kuid kas sa teadsid, et meie tooted sobivad hästi tervisliku siseõhu kvaliteedi saavutamiseks?


Ecophon - hea valik tervislikuks sisekeskkonnaks

Ecophoni toodete heitmekogused on alati olnud tublisti alla seaduses lubatud taseme. Tänu kolmanda põlvkonna klaasvilla kasutuselevõtuga (millele ei ole lisatud formaldehüüdi*) oleme saavutanud veelgi madalama heitmetaseme. Ecophon ei kasuta ka tootmisprotsessis ohtlikke aineid või muid kemikaale formaldehüüdi eemaldamiseks või sidumiseks. Oluline viis siseõhu kvaliteedi parandamiseks on kasutada madala heitmetasemega materjale.  


Jätkusuutlike ehitiste toetamine

Ecophoni madala heitmetasemega tooted sobivad hästi rohelise ehituse sertifisteerimisskeemide kasutamise korral (nt LEED, BREEAM, DGNB, HQE). Pakume teie rohelise ehituse projekti tooteid, mis on vastavuses nii California heitenormi määruse standardiga (CDPH) kui ka Prantsusmaa LOÜ emissiooni regulatsiooniga (klassid: A+ , A).


Tee parem valik 

Ecophoni tooted on vastavuses mitmete tuntud regulatsioonide ja märgistega. Märgise kasutamise idee on aidata klienti parema toote valimisel. Märgised erinevad vastavalt sellele, millistele kemikaalidele ja ühenditele on seatud piiranguid ja testimismeetodite poolest

Prantsusmaa LOÜ A + on hetkel parim võimalik formaldehüüdi emissiooni sertifitseerimise tase, piirnormiga 10 μg/m3.

 

...of Ecophon 3rd generation glass wool products have French VOC A+. Parem õhk, parem tulevik

 

Parem õhk, parem tööpäev

 

Parem õhk, parem hoolitsus

 

Lapsed hingavad sisse kolm korda rohkem õhku kui täiskasvanud ning on seega saasteainete suhtes tundlikumad. Seetõttu on tähtis kasutada materjale, mis aitavad saavutada head siseõhu kvaliteeti ja head akustikat koolis.

Kehv siseõhu kvaliteet kontoris võib vähendada töövõimet ning põhjustada peavalu. Ecophoni akustilised lahendused kontorisse aitavad parandada nii õhu kvaliteeti kui ka akustikat.

Nii meeskond kui ka patsiendid veedavad suure osa ajast siseruumides. Suurel osal juhtudest on patsiendid kaitsetus seisundis, mis muudab siseõhu kvaliteedi oluliseks teguriks hoolitsemisel ja taastumiseks.

Lahendused: haridus Lahendused: kontor Lahendused: tervishoid

 *Formaldehüüd (CH20) on üks enim hinnanguid saanud aine. 2014 aastal klassifitseeriti formaldehüüd kui1B kategooria kantserogeen st, et vastavalt CLP-määrusele eeldatakse, et ainel on inimesele katserogeenne toime. Uus määrus jõustus juunis, 2014 a., peale avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Kuid määrusega on ette nähtud üleminekuperiood kuni esimese jaanuarini 2016 a., mis võimaldab tarnijatel kohaneda uue klassifikatsiooniga.

 

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979

Brošüür

Loe lisa siseõhu kvaliteedi tähtsusest meie brošüürist.

Lae alla

Miks on siseõhu kvaliteet nii tähtis?

Inimesed veedavad tänapäeval peaaegu 90% ajast siseruumides. Seetõttu on siseõhu kvaliteet tähtis meie tervisele.

Saa teada lisa

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979