Akustika sõnastik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A-kaalumine

Akustika

Amplituud

Artikulatsiooniindeks (AI)

Artikulatsiooniklass (AC)

Audiogramm

Audiomeeter

Audiomeetriline ruum

C

C-kaalumine

D

Detsibell (dB)

Difraktsioon

Dn,w (dB)

E

Eelnevusefekt

Ehitusakustika

Ekvivalentne helirõhutase

Ekvivalentne neeldumisala (Aeq)

Esmane viivituslünk

H

Haasi efekt

Hajumine

Heli

Heli levimine

Heli maskeerimisefekt

Heli neeldumine

Helikõrgus

Helilaine

Helilekke koht

Helineeldurid

Helirõhutase (SPL)

Helitugevus (dB)

Herts (Hz)

Hägune

Häälik

I

Impulss

J

Järelkõla kestus (EDT)

K

Kaashäälikute artikulatsiooni kadu (Alcons)

Kaja

Kajatu

Kajavaba kamber

Kajavaba kamber

Kalibreerimine

Kaugväli

Keskkonnamüra

Keskmine helineeldumine (SAA)

kHz

Kuuldeulatus

Kuulmiskadu

Kõne privaatsus

L

Lae sumbumisklass (CAC)

Lairiba müra

Langemisnurk

M

Massi seadus

Müra

Mürast põhjustatud kuulmiskadu (NIHL)

Müravähendus (NR)

Mürin

N

Neeldumisklass

O

Oktaavribad

Otseheli

Otseväli

P

Paskal (Pa)

Passiivneeldur

Peegeldustegur

Presbüakuus

Privaatsus (akustiline privaatsus)

Psühhoakustika

Puhas siinustoon

Päevane kokkupuutetase

Püsiv kuulmisläve nihe

R

Resonantsineeldur

Ruumi meetod

S

Sagedus (f)

Sagedusala

Sagedusanalüüs

Sumbumisnäitaja

Sõlm

T

Takistus

Taustmüra (dB)

U

Ultraheli

V

Vabaväli

Valjus

Vatt

Värelev kaja

Top

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979