Akustika sõnastik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Akustika

Amplituud

Artikulatsiooniklass (AC)

Artikulatsiooniindeks (AI)

Audiogramm

Audiomeeter

Audiomeetriline ruum

A-kaalumine

C

C-kaalumine

D

Detsibell (dB)

Difraktsioon

Dn,w (dB)

E

Ehitusakustika

Ekvivalentne helirõhutase

Ekvivalentne neeldumisala (Aeq)

Esmane viivituslünk

Eelnevusefekt

H

Heli maskeerimisefekt

Hajumine

Haasi efekt

Herts (Hz)

Hägune

Häälik

Helikõrgus

Heli

Helineeldurid

Helilekke koht

Helirõhutase (SPL)

Heli levimine

Helitugevus (dB)

Helilaine

I

Impulss

J

Järelkõla kestus (EDT)

K

Keskkonnamüra

Kajatu

Kajavaba kamber

Kaashäälikute artikulatsiooni kadu (Alcons)

Kuuldeulatus

Kalibreerimine

Kaja

Kaugväli

Kuulmiskadu

kHz

Kajavaba kamber

Keskmine helineeldumine (SAA)

Kõne privaatsus

L

Langemisnurk

Lairiba müra

Lae sumbumisklass (CAC)

M

Massi seadus

Müra

Mürast põhjustatud kuulmiskadu (NIHL)

Müravähendus (NR)

Mürin

N

Neeldumisklass

O

Otseheli

Otseväli

Oktaavribad

P

Päevane kokkupuutetase

Paskal (Pa)

Passiivneeldur

Püsiv kuulmisläve nihe

Presbüakuus

Privaatsus (akustiline privaatsus)

Psühhoakustika

Puhas siinustoon

Peegeldustegur

R

Resonantsineeldur

Ruumi meetod

S

Sumbumisnäitaja

Sagedus (f)

Sagedusanalüüs

Sagedusala

Sõlm

T

Taustmüra (dB)

Takistus

U

Ultraheli

V

Värelev kaja

Vabaväli

Valjus

Vatt

Top

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979