... / Teadmiste pank / Teadmised akustikast / Õigete helineeldurite valimine

Heli neeldumine

Kui helilaine põrkub mõnele ruumis olevale pinnale, siis osa helienergiast peegeldub ruumi tagasi ja osa tungib pinna sisse. Osa helilaine energiast neeldub, teisenedes materjalis soojusenergiaks, samas kui ülejäänu läheb materjalist läbi. Soojusenergiaks konverteeritava energia hulk oleneb materjali helineelamisomadustest.

Materjali helineelamisomadusi väljendatakse helineeldumisteguriga α (alfa), sageduse funktsioonina. α väärtus võib muutuda vahemikus 0 (täielik peegeldumine) kuni 1,00 (täielik neeldumine).  

 

α = neeldumiskoefitsent

1. Edastatud energia
2. Teisenenud energia
3. Pinnale põrkuv energia
4. Peegeldatud energia

Helineeldumistegurit mõõdetakse tavaliselt ruumimeetodit kasutades. Mõõtmised tehakse suures ruumis, kus on hajutatud heliväli, st heli puutub katsepindadega kokku ühtlaselt jaotatud nurkade all.  

Selle mõõtmismeetodi puhul lähtutakse rahvusvahelisest standardist EN ISO 354. Vastav Ameerika standard on ASTM C 423 (selle kohaselt saadud mõõtmistulemused on sageli pisut suuremad arvud). Tooteinfo esitamisel kasutatakse peamiselt ruumimeetodit (nagu ka käesolevas publikatsioonis).

Heli neelavaid omadusi klassifitseeritakse EN ISO 11654 järgi, mille kohaselt määratakse helineeldumisklass.

Top

Võta ühendust

Saint-Gobain Ecophon AB
Peterburi tee 75
11415 Tallinn 

Klienditeenindus
Telefon +372 620 9559
katlin@ecophon.ee

Müük
Telefon +372 605 7963; +372 605 7979