A-painotus

A-painotettua suodatinta käytetään laajalti melumittauksissa. Se simuloi eri taajuuksien kuulemisherkkyyttä matalilla äänitasoilla.