Ilmavirtausresistanssi

Huokoisen materiaalin läpi virtaavan ilman vastus. Materiaalin kahden pinnan välinen paine-ero jaettuna ilman virtausnopeudella.