Ympäristömelu

Kaikkien tietyssä paikassa tiettynä aikana kuultavissa olevien äänten summa.