Amplitudi

Värähtelevän aallon huippuarvo, esimerkiksi äänenpaine tai tärinätaso. A = Amplitudi.