Artikulaatioindeksi (AI)

Puheen ymmärrettävyyttä kuvaava akustinen tunnusluku asteikolla 0–1. Jos artikulaatioindeksi on alle 0,3, puhe on yleensä ymmärrettävyydeltään erittäin heikkoa ja, jos se on yli 0,7, ymmärrettävyys on erinomaista.