Audiogrammi

Käyrä, joka osoittaa kuulonaleneman eri taajuuksilla audiometrillä mitattuna.