C-painotus

C-painotettua suodatinta käytetään laajalti melumittauksissa. Se simuloi eri taajuuksien kuulemisherkkyyttä korkeilla äänitasoilla.