Kalibrointi

Laitteiden virittäminen niin, että ne tuottavat oikeita mittaustuloksia.