Päivittäinen altistustaso

Melualtistuksen tason aikapainotettu keskiarvo kahdeksan tunnin nimellisen työpäivän jaksolle, (LEX, 8h).