Diffuusio

Äänienergian tasainen heijastuminen eri suuntiin tietyssä tilassa. Diffuusissa äänikentässä ääni etenee kaikkiin suuntiin yhtä tehokkaasti. Diffuusi äänikenttä luodaan usein mittaustiloihin akustiikkalaboratorioissa. Jos äänikenttä ei ole diffuusi, ääni voi olla hallitsevampi tietyissä suunnissa. Äänikentät ovat enemmän tai vähemmän ei-diffuuseja kaikissa tiloissa laboratorioiden ulkopuolella. Tila, jossa on selvästi ei-diffuusi äänikenttä, on esimerkiksi huone, jossa on ääntä vaimentava katto eikä lainkaan huonekaluja.