Dn,w (dB)

Käytetään kahden tilan välisen äänieristyksen mittaukseen. Mitä korkeampi luku, sitä parempi äänieristys. Mittaus tehdään standardien EN ISO 717-1 ja ISO 10848-2 mukaisesti.