Työpisteiden välinen vaimeneminen

Työpisteiden välinen vaimeneminen kuvaa sisäkaton äänenheijastusominaisuuksia, kun sisäkattoa käytetään seinäkkeiden kanssa. Kyseinen ratkaisu on yleinen toimistoissa, joissa tavoitellaan yksityisyyttä.

1. Välitila
2. Sisäkatto
3. Kaiutin
4. Referenssisijainti (lähde)
5. Seinäke
6. Mittauspisteet

Kun vyöhykkeiden välistä vaimenemista mitataan, käytetään 1,5 m korkeita seinäkkeitä ja lähettimen sekä vastaanottimen sijainti määritellään. Vyöhykkeiden välinen vaimeneminen mitataan lähettimen ja vastaanottimen äänenpaine-erona jokaiselle 1/3-oktaavikaistalle taajuudella 200-5000 Hz kullakin etäisyydellä.