Massalaki

Massalain mukaan seinärakenteen massan tai äänen taajuuden kaksinkertaistuessa ilmaääneneristävyys kasvaa 6 dB.