Melun aiheuttama kuulonalenema (NIHL)

Voimakkaille äänille altistumisesta aiheutuva kuulon heikkeneminen.