Foneemi

Pienin merkityksiä erottava äänneyksikkö, joka on yhden kielen kannalta yksikäsitteinen. Esimerkiksi p, b, d ja t englannin kielen sanoissa pad, pat, bad ja bat.