Äänen korkeus

Äänen suhde taajuuteensa. Suuri äänen korkeus tarkoittaa korkeataajuista ääntä.