Ikäkuulo

Kuulojärjestelmän luonnollisesta ikääntymisestä aiheutuva tavallisin sensorineuraalinen kuulonalenematyyppi.