Jälkikaiunta-aika (T tai RT)

Aika, jona äänenpainetaso laskee 60 dB äänilähteen sulkemisen jälkeen. Jälkikaiunta-ajan avulla voidaan määrittää tilan kokonaisabsorptio. Jälkikaiunta-aika saattaa olla eri pituinen eri taajuuksilla. Käytännössä jälkikaiunta-aika määritetään vaimenemiskäyrältä vaimenemisväliltä 5 dB … 25 dB ja merkitään T20.