Huoneakustiikan tunnusluvut

Objektiivisesti mitattavia tunnuslukuja tilan akustisen laadun eri osien määrittämiseksi. Esimerkiksi jälkikaiunta-aika (RT), puheen selvyys (C50), äänen voimakkuus (G) ja STI (Speech Transmission Index).