Ääneneristävyys

Rakenteen kyky estää ääntä kulkeutumasta rakenteen läpi. Ääneneristävyyttä mitataan eri taajuuksilla, yleensä välillä 100-3150 Hz. Ilmaääneneristävyyttä ilmaistaan arvoilla Dn,f,w, Rw or R'w. Askelääneneristävyyttä ilmaistaan askeläänitasoluvuilla Ln,w tai L' n,w.