Äänen eteneminen

Äänen leviäminen väliaineen, esimerkiksi ilman tai veden kautta.