Ääniaalto

Äänienergian liikkeestä väliaineen, kuten ilman tai veden, kautta aiheutuva värähtely.