Ääni

Kuuloelimiä stimuloivia värähtelyjä ilmassa tai muissa väliaineissa.