Painotettu sermin äänenvaimennus

Sermin äänenvaimennuksen lukuarvo, joka määritetään vertailukäyrän avulla ISO standardin 20189 mukaan.