Arto Rauta

Työskentelen Ecophonilla konseptikehittäjänä ja tehtäväni, lyhyesti kuvattuna, on parantaa toimistoissa työskentelevien ääniympäristöä eli akustiikkaa. Nykyisin toimistot suunnitellaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, jolloin saadaan säästöjä tilakustannuksissa. Tästä kuitenkin seuraa, että melu, kaikuisuus, toisten ihmisten häiritsevä puhe ja yksityisyyden puute ovat työntekijöiden mielessä ja pelkona muutettaessa koppikonttorista avotilaan ja monitilatoimistoihin – eikä syyttä. Tutkimusten mukaan huono ääniympäristö heikentää keskittymiskykyä, lisää poissaoloja ja tekee työympäristöstä epäviihtyisän työskennellä. Hyvä ääniympäristö sen sijaan saa aikaiseksi rauhallisen työpaikan, jossa on hyvä keskustella, puheesta saa hyvin selvän eivätkä äänet kantaudu liian pitkälle. 

Yksi keskeisimmistä tehtävistäni on akustisen tietoisuuden lisääminen eri kohderyhmille, kuten arkkitehdeille, kiinteistön omistajille, urakoitsijoille ja loppukäyttäjille. On tärkeää, että hyvä ääniympäristö ja akustiset tavoitearvot on huomioitu jo rakennusprojektien alkuvaiheessa, jolloin ne myös suuremmalla todennäköisyydellä tullaan toteuttamaan jo rakennusvaiheessa. 

Monesti on kuitenkin käynyt niin, että akustiset ratkaisut loistavat poissaolollaan, minkä seurauksena tiloja vuokranneet yritykset ovat kysyneet meiltä neuvoa tilanteen korjaamiseksi. Tällöin olen itsekin saanut olla projekteissa mukana antamassa käytännön neuvoja akustiikan parantamiseksi. Tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen asiakkailta saamani myönteinen palaute on ollut hyvin palkitsevaa ja kiitokset parantuneesta akustiikasta jaksavat aina lämmittää mieltäni.

 

format_quote

Hyvä ääniympäristö saa aikaiseksi rauhallisen työpaikan, jossa on hyvä keskustella, puheesta saa hyvin selvän eivätkä äänet kantaudu liian pitkälle.

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com

 

Arto Rauta sosiaalisessa mediassa: