Opetustilat

Ota huomioon kolme tärkeää tekijää, kun suunnittelet akustiikkaratkaisuja opetustiloihin:

  1. Vähennä häiritsevää matalaäänistä taustamelua

  2. Pidä huolta, että kaikki koulun tilat huomioidaan akustiikkasuunnittelussa

  3. Valitse turvalliset tuotteet

Sekä oppilaat että opettajat hyötyvät, kun nämä yllä mainitut asiat huomioidaan:

  • Puheen ymmärtäminen helpottuu
  • Lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti paranevat
  • Stressi vähenee ja verenpaine laskee
  • Lukutaito ja koetulokset paranevat
  • Opettajien ääniongelmat vähenevät