Opettaminen ja oppiminen kasvotusten

Tärkein asia luokkahuoneessa on puheen selkeys - sekä opettajien että oppilaiden kannalta, ja molemmissa - sekä perinteisessä että ryhmätyöskentelyyn suunnitellussa opetustilassa. 

Jos opetustilassa on huono akustiikka:

 • matalat taustaäänet häiritsevät puhetta
 • ääni kimpoilee seinistä ja katosta aiheuttaen kaikua
 • äänet leviävät tilassa
 • oppilaiden ja opettajien on korotettava ääntään tullakseen kuulluksi

Tämä kaikki aiheuttaa oppilaille ja opettajille väsymystä, ja keskittyminen on vaikeaa. 

Haaste

 • Äänitasojen alentaminen
 • Matalaäänisen taustamelun minimoiminen
 • Puheen selkeyden varmistaminen
 • Kaikujen syntymisen estäminen
 • Puhe- ja kuuntelumukavuuden varmistaminen

Ratkaisu

 • Tilaan asennetaan alakatto vaimentamaan ääntä tehokkaasti kaikilla puhetaajuuksilla, erityisesti matalilla taajuuksilla
 • Lisätään seinäakustiikkalevyjä takaseinälle perinteisessä luokkahuoneessa, ja vierekkäisille seinille ryhmätyötiloissa
 • Lisätään puhetta heijastava alue kattoon - kohtaan, jossa opettaja yleensä puhuu

Tuotesuositukset 

 Tuoteyhdistelmä Matalat
taajuudet (125 HZ)
Kokonaisvaikutus akustiikkaan

Iskunkestävyys/
kulutuksenkesto

Sisäilman laatu Katon pinnoite
Katto: Master Rigid (sis. Extra Bass ja Master Rigid/gamma)
Seinäl: Akusto Wall
5 5 5 5 Reinforced Akutex™ FT
Katto: Gedina + Extra Bass (sis. Gedina/gamma) 
Seinä: Akusto Wall
5 5 3 5 Akutex™ T
Katto: Gedina 
Seinä: Akusto Wall
3 3 3 5 Akutex™ T

Suositukset on annettu tietylle toiminnolle ja tilalle perustuen Ecophon tuotteiden vertailuun. Arviointiasteikko on 1-5, jossa 5 on korkein arvosana. Sisäilman laadulle arvosana 5 tarkoittaa French VOC A+ ja California Emission Regulation luokitusten täyttämistä, ja arvosana 4 tarkoittaa French VOC A sekä Rakennusmateriaalien päästöluokan M1  täyttämistä. Gamma-pintaa tulee käyttääpuhetta heijastavana alueena.