Huonepalon kuvaus

Huonepalo voidaan jakaa useaan eri vaiheeseen:

Palon alkuvaihe

Palon alkuvaiheeseen vaikuttaa palolähteen koko ja palolle altistuvat materiaalit.

Palon kasvuvaihe

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireKasvuvaiheessa palo leviää ja palolähteen lähellä olevat esineet syttyvät. Seinien, katon ja lattioiden pintamateriaalit voivat syttyä. Lämpöä ja savua muodostuu, ja kuumia kaasuja kerääntyy sisäkaton alle.

Kasvuvaiheessa palo on paikallinen. Tilan pintamateriaaleilla on suuri merkitys siihen miten palo kehittyy.

Leimahduspiste

Kasvuvaihetta voi seurata räjähdysmäinen leviäminen. Palon teho on niin suuri, että huoneen pintamateriaalit osallistuvat paloon. Lämpöenergiaa vapautuu ja liekit pyrkivät ulos ikkunoista ja oviaukoista.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fire

Palo leviää räjähdysmäisesti, kun lämpötila on 500 - 600°C. Kaikki syttymiskykyinen materiaali syttyy, sillä palokaasujen lämpösäteily on hyvin voimakasta.

Palo voi levitä räjähdysmäisesti jo muutama minuutti palon syttymisen jälkeen, mutta leviämistä voidaan viivyttää, jos tilassa ei ole syttyviä huonekaluja, ja jos pintamateriaalien osallistuminen paloon on vähäistä.

Palo saavuttaa enimmäistasonsa ja on täysin kehittynyt. Tulipalon kesto ja teho riippuvat siitä, kuinka tuli saa happea ja kuinka paljon tilassa on palavaa materiaalia eli palokuormaa.

Palon loppuvaihe

Loppuvaiheeksi kutsutaan vaihetta, kun tulipalo sammuu.