HYVÄ HOIVA, HYVÄ KOTI - Näkemyksiä ja kokemuksia laadukkaaseen palveluasumiseen

hyva hoiva_hyva koti

 

Toimivat tilat tukevat laadukasta palveluasumista. Ne ovat osa asukkaiden ja myös henkilökunnan hyvinvointia. Niiden toteutus edellyttää osaavaa suunnittelua ja rakentamista. Webinaarissa tutkijat, suunnittelijat, rakentajat ja käyttäjät kertovat kuinka hyvät hoivatilat toteutetaan.

AIKA: 27.1.2021, klo 12.30 - 15.00

 

WEBINAARIOHJELMA:

12.30

Webinaarin avaus  | TkL Jyrki Kilpikari, Ecophon

12.35

Hyvää elämää tukevien hoivatilojen suunnittelu  |
Arkkitehti SAFA Sasu Alasentie, UKI-arkkitehdit

13.00

Monimuotoista asumista ikääntyville  |  TkT Ira Verma, Aalto yliopisto

13.30

Yhteisöllisen palvelukiinteistön toteutus  |
Hankekehityspäällikkö Olli Haapio, Hoivatilat Oy

14.00

Toimivat tilat ja hyvä palvelu – hyvää oloa asukkaille ja henkilökunnalle  | Yksikönjohtaja Heli Riipinen, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

14.30

Hyvä ääniympäristö on osa esteettömyyttä  |  TkL Jyrki Kilpikari, Ecophon

15.00  Tilaisuus päättyy.

Rekisteröidy tilaisuuteen alla olevasta linkistä. Saat ilmoittautumisvahvistuksessa osallistumislinkin webinaariin.
Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen:

https://www.lyyti.fi/reg/Hyva_hoiva__hyva_koti_webinaari_1513

 

LISÄTIETOJA LUENNOITSIJOISTA:

 

ira verma_lev150px.jpg

Arkkitehti Ira Verma (TkT) toimii tutkijana Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella SOTERA tutkimusryhmässä. Hän on osallistunut vuodesta 2005 lähtien moniin ikääntyneiden asumiseen liittyviin tutkimus ja kehityshankkeisiin yhteistyössä kuntien, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. Ira Verma on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja raportteja (mm. YM, ARA, STM). Hänen v. 2019 valmistunut väitöskirjansa liittyy ikääntyneiden asumiseen ja kaikille soveltuvaan suunnitteluun (Universal Design).

 

sasu_lev150px.jpg

Arkkitehti SAFA Sasu Alasentie  toimii pää- ja arkkitehtisuunnittelijana hoivaan ja asumiseen liittyvissä rakennushankkeissa UKI Arkkitehdit Oy:ssä.

Palkittu useissa asumiseen ja maankäyttöön liittyvissä suunnittelukilpailuissa ja erityisosaamista yhteisöllisten ja monisukupolvisten hoivakortteleiden suunnittelusta.

Toiminut ideoijana ja suunnittelijana mm. Käräjätörmän monisukupolvisessa yhteisökylässä, Tuusulan yhdessä-korttelissa ja Lohjan Hiidensalmen asuntomessujen kumppanuuskorttelissa.

 

olli haapio_lev150px.jpg

Hankekehityspäällikkö Olli Haapion vastuualueina ovat aluehankkeiden kehitys, palvelukorttelit sekä maanhankinta. Ollilla on useamman kymmenen isomman ja pienemmän sivistys- ja sotekiinteistöhankkeen kehityskokemus vuosien varrelta.

Hoivatilat Oyj on päiväkotien, koulujen, hoivan tilojen ja palvelukortteleiden rakennuttamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen erikoistunut palveluyritys. Hoivatilojen liiketoiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Perustehtävä on luoda parempaa yhteiskuntaa ja palveluympäristöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Hoivatiloilla on Suomessa yli 200 kohdetta ja kiinteistösalkun arvo on yli 700 miljoonaa euroa. Hoivatilat on osa Aedifica-konsernia, jonka emoyhtiö on Brysselissä ja Amsterdamissa pörssilistattu Aedifica. Hoivatilojen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Lisäksi Hoivatiloilla on toimipisteet Espoossa ja Tukholmassa.

 

heli riipinen

Sairaanhoitaja Heli Riipinen toimii yksikönjohtajana hoivakoti Kyläkalliossa Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ssä Helsingissä. Hän on toiminut sairaanhoitajana eri yksiköissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä eri hoiva ja kuntoutuskodeissa noin 30 vuotta. Työkokemusta erityisesti operatiivisesta sairaanhoidosta hänellä on sekä kotimaasta että ulkomailta.

”Viihtyisät ja toimivat sekä turvalliset työtilat ovat aina työntoimivuuden kannalta yksi tärkeä osa kokonaisuutta. Hoiva-kodeissa erityisesti kodinomaisuus ja tilojen toimiva suunnittelu nousee yhtenä osana asukkaiden viihtyvyyttä esille.”

 

Jyrki_lev150px.jpg

TkL Jyrki Kilpikari toimii terveydenhuollon tilojen konseptikehittäjänä Ecophonilla.

Jyrki Kilpikari on perehtynyt hyvän ääniympäristön toteutukseen ja sen vaikutuksiin hyvinvointiimme yli 30 vuoden ajan. Tavoitteena hänellä on ollut akustiikkaratkaisut, jotka toimivat myös esteettisesti. Hänen erikoisalaansa ovat terveydenhoidon rakennukset ja tilat. Näissä luontokokemusten tuominen sisätiloihin on erityisen tärkeää henkilökunnan  hyvinvoinnin ja potilaiden toipumisen kannalta.