Aitoa yhteiskuntavastuuta

Teemme aktiivisesti työtä kestävän toimitusketjun, hyvien työolojen, elinvoimaisten paikallisyhteisöjen ja akustiikka-alan kehityksen eteen.

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi edellä

Ecophonilla ja koko Saint-Gobain-konsernissa noudatetaan vankkoja eettisiä periaatteita, jotka koskevat reilua ja vastuullista liiketoimintaa. Saint-Gobainin ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta (EHS) koskeva peruskirja linjaa säännöt ja menettelytavat, joilla tunnistetaan, vähennetään ja hallitaan riskejä.

Tavoitteenamme on kehittää ja edistää terveellistä ja turvallista työkulttuuria, jossa on yksi selkeä tavoite: työperäisiä sairauksia tai työtapaturmia ei esiinny lainkaan. Osoituksena panostuksista henkilöstön työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja monimuotoisuuteen Saint-Gobain on palkittu Top Employer -sertifikaatilla.

Globaalia ja paikallista vastuunkantoa

Ecophon on osana Saint-Gobain-konsernia allekirjoittanut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, mikä korostaa sitoutumistamme vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan. Tiimimme tukevat kouluja ja sairaaloita eri puolilla maailmaa tarjoamalla akustiikkatuotteita, jotka parantavat oppimista, toipumista ja asumista.

Suomessa Ecophonin akustiikkalevyjä tuottaa Forssassa Ecophonin oma tehdas, joka sijaitsee Saint-Gobain Finland Oy ISOVERin lasivillatehtaan yhteydessä. Saint-Gobain Finland kuuluu kaupungin merkittävimpiin työllistäjiin. Osoituksena suomalaisesta alkuperästä ja suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt ISOVERille Avainlipun. 

Aktiivisesti mukana alan kehittämisessä

Ecophon pyrkii toimillaan aktiivisesti kohti parempaa ääniympäristöä ja panostaa kaikille avoimen tiedon jakamiseen järjestämällä maksuttomia seminaareja ja webinaareja. Olemme saaneet Kuuloliiton Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon vuonna 2013.

Osallistumme myös parempiin toimintaympäristöihin tähtäävään tutkimukseen. Olemme mukana esimerkiksi uudessa muistisairaiden asumisratkaisuja parantavassa MonIA-hankkeessa.