Läpinäkyvää tuotetietoa

Käytämme tuotteiden ja prosessien sertifioinnissa ulkopuolisia auditoijia läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Elinkaariarviointi kertoo ympäristövaikutukset

Vastuullisuutemme lähtökohta on tietämys tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tuotteidemme ympäristöjalanjäljen arviointi perustuu kansainvälisten standardien (ISO 14025 ja EN 15804) mukaisiin elinkaariarviointeihin, ja kukin tuotesarja arvioidaan yksilöllisesti mahdollisimman edustavien ja tarkkojen tulosten saamiseksi.

Tällä hetkellä olemme julkaisseet 26 ympäristöselostetta (EPD), jotka ovat kolmannen osapuolen varmentamia. Ympäristöselosteemme ovat kaikkien niitä tarvitsevien asiantuntijoiden käytössä rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa ja elinkaariarviointia varten.

Taatusti vähäpäästöisiä

Kaikki tuotteemme täyttävät M1-luokituksen vaatimukset. Kasvipohjaisella sideaineella valmistetut tuotteet (Plant) täyttävät myös ranskalaisen VOC A+ ja Eurofins Indoor Air Comfort Goldin vaatimukset. Eurofins varmistaa, että tuotteemme ovat tiukimpien päästövaatimusten mukaisia, ja tekee tehtaillamme säännöllisiä tarkastuksia, jotta vaatimukset täyttyisivät tuotantoerästä toiseen. Tuotteillamme on lisäksi Health Product Declaration ‑standardin mukaiset terveyttä koskevat selosteet (HPD), joissa ilmoitetaan tuotteidemme ainesosat ja niihin liittyvät terveysriskit. HPD-selosteet löytyvät neljältä tuoteperheeltä: Focus, Master, Hygiene Performance ja Solo.

Yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa

Osaamisemme ydintä ovat akustiikkaratkaisut, mutta tuotteemme ovat turvallinen valinta myös sisäilman laadun kannalta. Kehitämme ratkaisujamme ja teemme yhteistyötä pitkäaikaisten asiantuntijakumppanien, kuten Sisäilmayhdistyksen sekä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa.

Kaikki sertifikaatit ja selosteet löytyvät latauskeskuksesta.