Diagrammi: Absorptioluokat

Tämän julkaisun absorptiokäyrät ovat käytännön absorptiokertoimia, αp ja ne on mitattu kansainvälisen standardin EN ISO 11654 mukaan. Sama standardi määrittää yksittäiset absortiokertoimet, αw, ja tuotteille annetut absorptioluokat, jotka ilmoitamme tuotetiedoissamme.

Functional demands Acoustics

 

1. Absorption class A
2. Absorption class B
3. Absorption class C
4. Absorption class D
5. Absorption class E
6. Unclassified
7. Frequency Hz
8. αp Practical absorption coefficient

Absorptioluokat on nimetty kirjaimilla A-E. Absorptioluokan A tuotteella on paras vaimennus. Absorptioluokkaa ilmoitettaessa on aina esitettävä rakenteen kokonaiskorkeus (o.d.s.).

ASTM standardi C 423 määrittää kaksi yksittäistä arvoa, NRC-arvon (Noise Reduction Coefficient) ja SAA-arvon (Sound Absorption Average). Molemmat lasketaan taajuuskaistojen keskiarvoina (NRC 250-2000 Hz ja SAA 200-2500 Hz).

 

1. Tilan pinta
2. Asennuksen kokonaiskorkeus (o.d.s.)
3. Akustiikkalevy

 

Absorptioluokkaa ilmoitettaessa on aina esitettävä rakenteen kokonaiskorkeus (o.d.s.). Muussa tapauksessa absorptioluokka ei ole vertailukelpoinen.  

 

Huomaa: Tuotteiden äänenvaimennus- ja palo-ominaisuudet muuttuvat, jos niitä maalataan jälkikäteen.  

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222