... / Akustiikan tietopankki / Akustiikan perusteet / Huoneakustiikan tunnusluvut

Huoneakustiikan tunnusluvut

Huoneakustiikan suunnittelulle on eduksi jos erilaisia toteutusvaihtoehtoja voidaan arvioida objektiivisesti.  Tätä varten onkin määritelty huoneakustiikan tunnuslukuja. Näitä käyttäen voidaan spesifioida tavoitteet, joihin pyritään ja niiden avulla voidaan vertailla eri ratkaisujen toimivuutta. Yksinkertaisinta olisi jos tämä pystyttäisiin tekemään vain yhtä tunnuslukua käyttämällä. Kuuloaistimukseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät ja tämän vuoksi tunnuslukuja tarvitaan useampia.

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222